2013-10-17
       Brottstycken ur det tidiga Haparanda-Tornio - Bebyggelsen och människorna 1500-1700 Artikel av Per-Olof Snell.

       2013-09-24
       Brottstycken ur det tidiga Haparanda-Tornio - Fisket, sjöfarten och handeln 1500-1700 Artikel av Per-Olof Snell.

       2013-09-24
       Brottstycken från Torne och Kemi lappmarker - Birkarlar, fogdar, lappar, handel, gränstvister Artikel av Per-Olof Snell.

       2013-09-23
       Birkarlarna på Oravaisensaari och deras anförvanter Ny artikel av Per-Olof Snell.

       Kriminalitet i gränsland Ulf Drugge.