Länkar till information som kan vara intressant

0. Birkarlar i Tornedalen

     Wikipedia

     Kouksu


1. De passerade Vitsaniemi med häst och släde på väg från Haparanda till Pajala marknad i dec1863

     Läs om resan