Sidan är under Uppbyggnad, Datat kan vara OfärdigtByastämman var byns enväldiga styrelse. Den utgjordes av de självägande bönderna med byaåldermannen i spetsen. Såtillvida var den demokratisk, varje jordägare hade inflytande, men massan av tjänstefolk, inhysingar och egendomslösa stod utanför. På byastämman reglerades arbetet och livet i byn. Eftersom en åker på några tunnland kunde vara splittrad på ett dussin jordägare var byastämmans beslut en förutsättning för att man överhuvudtaget skullle kunna bedriva jordbruk. Detta skapade ett gemensamt ansvar och en stabilitet, men det kvävde individualisten. Nya brukningsmetoder, nya växtsorter, experiment, nej, det var inte lätt att övertyga byastämman om nymodigheter, bättre då att hålla sig till det som var gammalt och vant.

Byamännen finns fortfarande kvar som institution och ägare av Vitsaniemi skifteslags samfällda egendom, mark, fiskerätt och byggnader.Jakträtten tillhör markägarna och älgjakten administreras och brukas av Vitsaniemi jaktklubb. 1998 bidades en modernare variant Vitsanieni skifteslags samfällighetsförening med syfte att förvalta de mantalssatta fastigheternas samfällda egendom som dock inte kan avyttras utan den gamla byastämmans beslut. Byastämman har kvar lagfarter på byggnader m.m. Denna byastämma och samfällighetsförening ska inte förväxlas med ideélla föreningen 'Vitsaniemi byaförening'.


Passande musik till Hem till byn http://www.youtube.com/watch?v=C56SahSvCXww
Markera adressen i rött ovan och kopiera in den i minnet med Ctrl +C, dubbelklicka sedan på 'Hem till byn' ovan, öppna Startmenyn och Iexplorer och klistra in i adressfältet den adress som du lagrat i minnet med Ctl+V och förstora rutan för bildspelet. Du kör nu 2 program i minnet samtidigt och kan reglera dessa.

Saariland & Saarilander

Emigrantmuseet del av med svensk text

Aktuellt arkivexemplar av Elektroniskt emigrantmuseum (EMUS) som förvaras hos Haparanda - Tornio Släktforskarförening och som aktuellthålls och administreras av mig

På hemsidan finns dokument av typen .pdf .För att öppna en PDF-fil behöver du programmet Adobe Acrobat Reader. Programmet är gratis och finns att hämta Klicka här

Förslag: Öppna sedan Reader utan dokument och ställ in så att den alltid visar 100% Zoom

Senast uppdaterad 2018-12-29 av Saariländaren alias
Herbert Wirlöf, f.d. hemmansägaren i Vitsaniemi/Risudden

2