Händelser i byns historia (ej i kronologisk ordning)

Keksin Tulva 1677

     Keksis kväde berättar om fiskebodar i Vitsaniemi år 1677. Stadd på väg vid Vitsaniemi, stjälpte floden fiskeskjulen.

    Kvädet i sin helhet

    Johan Portins uppteckning

     Not: De som betraktade islossingen var troligen de som skattade i byn 1667:

     Simonsson Knut

     Hustru Malin (inneboende en soldat hustru)

     Andersson Hindrich

     Eriksson Olof

     Jönsson Jöns

     Jönsson Carl

     Michelsson Michel

 

Laga skiftet

    Laga skiftet 1870-1876

    Protokoll

Laxfiskeprocessen

     Laxfiskeprocessen

     Laxfiskets historia     

Ekfors söker ledningsrätt för 20 kilovoltsledning genom byn

     1987 Byn protesterar och vinner så småningom

Om holmarna i Hietaniemi selet (Saarilandet)

     1990 tal, ett par bönder börjar bruka holme i Hedenäset

     Gränsen flyter

     Holmarna brinner 1994 bild 1

     Holmarna brinner 1994 bild 2

     Gränsfall

Gränsen flyter, länderna byter mark

     Gränsstenen Sverige Ryssland/Finland i grannbyn Päkkilä

Gränsen mot Finland. Carta öfver Gräns Linien emellan Sverige och Ryssland daterat 1810.

     Vid Kardis - Jarhois välj SE/KrA/0400/27/004c 09
     Vid Pello - Juoksengi välj SE/KrA/0400/27/004c 10
     Vid Marjosaari - Vuento välj SE/KrA/0400/27/004c 11
     Vid Korpikylä - Karungi välj SE/KrA/0400/27/004c 12
     Vid Kiviranta - Tornio - Björkö välj SE/KrA/0400/27/004c 13

     Klicka här nedan för att komma till Krigsarkivets hemsida och välj karta


Historiska kartor för byn /Tar lång tid att ladda ner)
    

     Köpebrev, hemmansklyvningar
    

     Avvittring 1788 Öka zoomen på kartan till 75 % Sedan skärmens zoom till 400% varefter du bläddra fram alla hus.

     Korva nybygge 1801      Krono nybygget nr 16 år 1816 Utdikningen av vähä Muskosjärvi 1820