Berättelser och bilder

Laxfisket förr, utdrag ur Hugo Tenerts bok

Minnen av liv och arbete i mitt barndomshem i Risudden, av Bertha Wirlöf

Barndomshemmet i Risudden, bildspel av Herbert Wirlöf (tar viss tid att ladda upp)

Storlaxen på Vitsaniemi udde i Risudden år 1950, av Herbert Wirlöf

I laxfiskekojan

Kommande bok om Vitsaniemi/Risudden, av Herbert Wirlöf

Vitsaniemi haren gör volter (voltrar sig) i Risudden, av Herbert Wirlöf (tar viss tid att ladda upp)

Om skollärarinnan Elin Pikkuniemi