Berättelser och bilder

Minnen av liv och arbete i mitt barndomshem i Risudden, av Bertha Wirlöf

Barndomshemmet i Risudden, bildspel av Herbert Wirlöf (tar viss tid att ladda upp)

I Petter Arvid Patrons fotspår, av Herbert Wirlöf

Storlaxen på Vitsaniemi udde i Risudden år 1950, av Herbert Wirlöf

Paintings, av Saariländaren alias Herbert Wirlöf

I laxfiskekojan

Vitsaniemi haren gör volter (voltrar sig) i Risudden, av Herbert Wirlöf (tar viss tid att ladda upp)

Om skollärarinnan Elin Pikkuniemi