Fakta

Tornedalen under litet äldre tider

Definitioner

Kartor

Socknar

Byar    Besök

Landhöjning    Besök

Torne älv (hur såg Torne älv ut då)

Vattensystemet    Besök

Jakten

    Fångst och jakt i gamla tider   Pdf-format

Laxfisket

   Lewenhaupt  Besök


    Boken Finlands Fiskerier utgiven 1869, Torneå elfs laxfiske kommer att redovisas i delar 2009, vi börjar med del 1 som startar med Konung Gustafs I:s bref till Torneå socken- 1526

    Del 1: sid 310-372    Besök

Speciella händelser ur helheten

    2008-12-18 Laxfisketvist mellan svenskar och finnar avseende Bockholmen och Warttosaari 1864    Besök

    Vitbok del 1 om Vitsaniemi byamäns stämning av staten om bättre rätt till laxfisket,inlämnad till regeringskansliet med uppmaning till jordbruksministern att föreslå riksdagen att avstå från regalrätten till laxfisket i nedre Torne älv   Besök

    Vitbok del 2 laxfisket i Torne älv 1949   Besök

    Gränsälvsöverenskommelsen 1927 om laxfisket   Besök

    Gränsälvsöverenskommelsen 1971 om laxfisket   Besök

Saarimaa/Saariland/The holms (small islets) in the river
Suveränitetsholmarna / Suvereniteettisaaret/.................

    Kartexempel 1, schematisk, biälvarna benämnda    Besök

    Kartexempel 2 1:20 000 Finska ägor    Besök

Bättre kartor publiceras senare, men den som känner igen sitt fastighetsnummer, hör gärna av dig till oss, maila till info@tornedalingar.com (Intressegrupp under bildande..av Herbert Wirlöf)

Karta 3.1 1:20 000 Svenska ägor   Besök

Karta 3.2 1:10 000 Svenska ägor, Kuussaari och Niitysaari   Besök

Karta 3.3 1:10 000 Svenska ägor, Pappilanhieta    Besök

Karta 3.4 1:10 000 Svenska ägor, Apajasaari, Suomalaisensaari, Puittamonsaari    Besök

Karta 3.5 1:10 000 Svenska ägor, Pukulmi, (Bockholmen/Pukkisaari), norra Puittamansaari, Pappilan Sältinki   Besök

Karta 3.6 1:10 000 Svenska ägor, Puittamonsaari, Apajasaari, Suomalaisensaari   Besök

Karta 3.7 1:10 000 Svenska ägor, Södra Pukulmi   Besök

Karta 3.8 1:10 000 Svenska ägor, Pukulmi   Besök

Rovanhieta
Kylänsaari
Varttosaari

Puoskunsaari
Tulkkilansaari

Nautapuodinsaari
Korvenhieta
Hietasaari
Selkäsaari
Luhtasaari
Kuussaari
Niittysaari
Pappilanhieta
Vyönisaari
Lammassaari
Vasikkasaari, (har försvunnit)
Puittamonsaari
Rousonmatala
Siirisaari
Bockholmen/Pokulmi
Apajasaari
Suomalainen
Ruominsaari
Hietanen
Pikkuhieta

Om holmar och uppgrundningar i Torne älv år 1807 (Johan Portin).   Besök. Publiceras enligt tillåtelse av Tornedalicas styrelse 2009.02.05.

Riksgränshistorik, påbörjas 2009-01-01

Dokumentation av den första gränsdragningen efter freden 1809, påbörjas 2009-01-01

Proposition om holmarna 1980    Besök

Svenskt och finskt riksdagsbeslut om holmarna 1987   Besök

Gamla bosättningar

Forskning om bildandet ur geologisk synvinkel, påbörjas 2009-01-01

Hur har holmarna bildats och när startade processen?

Vad händer med holmarna?

Freden 1809 - Konsekvenser   Besök