Mål

Att stödja den amerikanska gruppen av tornedalingar i USA, emigrantättlingar i USA, som går under namnet Tornedalians of the world.

 

Att arbeta vidare och bidraga till Tornedalens emigranthistoria genom att insamla och bearbeta och införa dessa rön i det elektroniska EmigrantMUSeet i regi av Haparanda Torneå Släktforskarförening

I EMUS kommer att finns emigranternas profiler med föräldrar och syskon (släkten hemma) och också uppgifter om deras liv och om de lämnade efter sig ättlingar eller inte. Så förhoppningsvis kan informationen bli till hjälp för ättlingar att hitta släkt i Tornedalen och för släkten här hemma att hitta släkten i Amerika.

 

Att arbeta för att denna emigranthistoria och övrig historia förvaras väl och levandegörs på bästa sätt för dagens människor likaväl som framtidens.

 

De som instämmer i detta får gärna deltaga.