Laxfisketvisten mellan svenskar och finnar avseende fisket på Bockholmen

  inskannat ur boken Handlingar och förordningar angående Finlands Fiskerier, däribland Torne älv,  utgivet

 1869 i Helsingfors av And. Joh. Malmgren, tryckt hos J.Simelii arfvingar 1869